มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักโดยการลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดดังนี้