มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักโดยการลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *