ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย หอพักนักศึกษา

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก