ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ