ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน-61