ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหอพัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง คนสวน  จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

IMG_20190927_0001