ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง  1 อัตรา

ตำแหน่งคนสวน  1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

บันทึกข้อความ-254