ประกาศหอพักนักศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศแนวทางปฏิบัติ-1-61

—————————————————————————————————————————————-

 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2560
รายชื่อนักศึกษาที่ยังมีหนี้สินค้างชาระ ค่าหอพัก/ค่าน้าค่าไฟ กรุณาติดต่อชาระ หากนักศึกษาท่านใดชาระแล้วขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดดังนี้ บัณฑิตติ้ดหนี้
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร.038-568180 หรือ สอบถามทาง facebook : DormitoryRRU