ประกาศหอพักนักศึกษา

ประกาศ

แนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

บันทึกข้อความ255

 

—————————————————————————————————————————————-

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

หอพักชายราชพฤกษ์   Click  ratchapuek

หอพักชายชัยพฤกษ์ Click caiyapuek

หอพักหญิงเฟื่องฟ้า(ปรับอากาศ) Click fuengfa

หอพักหญิงกาสะลอง(ปรับอากาศ) Click kasalong

หอพักหญิงพุดตาน(ปรับอากาศ) Click pudtan

หอพักหญิงลีลาวดี(ปรับอากาศ) Click leelawadee

หอพักหญิงชมพูพันทิพย์(พัดลม) Click chomphoopantip

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–ประกาศขั้นตอนการรับเงินค่าประกันคืน ตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 23 ธันวาคม 2559

#ประกาศ
หอพักนักศึกษาจะดำเนินการคืนเงินประกันของเสียหายให้กับนักศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศไปแล้ว
#ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป #ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กรณีมารับด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง
สามารถส่งหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา มาทางข้อความ(inbox)ของเพจ DormitoryRRU #การโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับนักศึกษาจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตามที่แต่ละธนาคารได้หักไว้ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนที่ขอเบิกเมื่อหอพักดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ติดตามรายชื่อการโอนเงินทุกวันจันทร์ ที่เพจ DormitoryRRU

***กรณีนักศึกษาที่มีรายชื่อค้างชำระ ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนแล้วสามารถรับเงินได้ทันที

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อรับเงินประกันคืนให้ติดต่อที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อที่จะดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงินประกันในรอบถัดไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

—————————————————————————-
สำนักงานหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a1


ประกาศรายชื่อรับค่าประกันของเสียหายและมัดจำกุญแจ รอบที่ 1และ2 ที่ยังไม่ได้มารับ

คลิก %e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-12