ประกาศหอพัก

ประกาศติดตั้งตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ เพื่อบริการแก่นักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

 ประกาศการติดตั้งตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในหอพักนักศึกษ