ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหอพัก

วันนี้ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ท่านอาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูขั้นตอนการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักศึกษา โดยการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น เพื่อต้อนรับการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑