ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหอพัก

#ประชุมนักศึกษาหอพักครั้งที่1
วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 17.30 น.ท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมนักศึกษาหอพัก พร้อมด้วยอาจารย์ วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรหอพัก อาจารย์ปกครองหอพัก ประชุมและแนะนำบุคลากรและแนะนำการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา รวมถึงรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาและบริการให้แก่นักศึกษาหอพักอย่างดีที่สุด
#หอพักนักศึกษา
6หมู่4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ7081
http://www.dormitory.rru.ac.th