ยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศหอพักนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา2/2560 ให้นักศึกษาหอพักทำการลงทะเบียนกรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติ คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล  http://dormitory.rru.ac.th/studentsystem/?page_id=18 

—————————————————————————————————————————————–

 

Credit Sarawut Vijit