ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก เทอม1/2562

หอพักชายราชพฤกษ์ Click หอราชพฤกษ์

หอพักชายชัยพฤกษ์ Click  หอชัยพฤกษ์

หอพักหญิงเฟื่องฟ้า Click หอเฟื่องฟ้า

หอพักหญิงกาสะลอง Click หอกาสะลอง

หอพักหญิงพุดตาน Click หอพุดตาน

หอพักหญิงลีลาวดี Click หอลีลาวดี